دین یهودیت

روز کیپور در تقویم یهودیت

روز کیپور فقط برای بخشایش گناهانی است که نسبت به خد.ا کردهایم زیرا خد.اوند بخشنده و مهربان است و همین که دست نیاز و دعا به سوی او دراز کنیم ما را خواهد بخشید. ولی روزة کیپور موجب بخشیده شدن گناهانی که نسبت به مردم کردهایم نمیشود. مگر اینکه قبل از فرارسیدن این روز از تمام کسانی که فکر میکنیم نسبت به آنها مرتکب خطا شده و یا به آنها بدی کردهایم پوزش بخواهیم و تمام کدورتها و کینهها را از خود دور سازیم.

گاهی پیش میآید که کسی به ما بدی و یا ستم کرده است و ما از او بیزار شدهایم و اگر بتوانیم از او انتقام خواهیم گرفت. چون انسان به شکل شریف ا.لهی خلق شده است و یکی از صفات ذات پروردگار بخشش گناهان است، ما هم باید گذشت نشان داده و او را عفو نماییم و اگر کسی به سوی ما آمده و تقاضای بخشش نموده است، او را ببخشیم.

+   تاجر ; ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۸/٤
    پيام هاي ديگران ()  
 

گناه در یهودیت

گناهان ما انسانها بر دو نوع است.

الف- گناهانی که در برابر خد.ای خود مرتکب شدهایم ؛

ب- گناهانی که در برابر همنوع خود مرتکب گشتهایم

+   تاجر ; ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۸/٤
    پيام هاي ديگران ()  
 

ماه های عبری

فصل بهار: نیسان، ایار، سیوان 

فصل تابستان: تموز، آو، الول

فصل پاییز: تیشری، حشوان، کیسلو  

فصل زمستان: طِوِت، شِواط، ادار

+   تاجر ; ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۸/٤
    پيام هاي ديگران ()  
 

ده فرمان اصلی تورات مقدس

من خداوند خالق تو هستم که تو را از اسارت و بندگی مصر آزاد  ساختم.

 1. تو را معبود دیگری جز من نباشد. هیچ تصویری از آنچه در آسمان و یا بر روی زمین و یا در آب است، نساز و آنها را پرستش ننما.
 2. نام خدای خالقت را بیهوده بر زبان نیاور (از آن سوءاستفاده نکن).
 3. روز شنبه را به یاد داشته باش تا آن را مقدس بداری.
 4. پدر و مادرت را احترام بگذار...
 5. قتل نکن.
 6. زنا نکن.
 7. دزدی نکن.
 8. در مورد همنوعت شهادت دروغ نده.
 9. چشم طمع به مال و ناموس دیگران نداشته باش ...

+   تاجر ; ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۸/٤
    پيام هاي ديگران ()  
 

سیزده اصول ایمان یهود

 1. خداوندِ متبارک، موجود (حاضر) و ناظر است.
 2.  او واحد و یکتاست.        
 3. او جسم ندارد و شباهتی هم به جسم ندارد.     
 4. او مُقدم بر هر موجود قدیمی ‌‌در جهان است.
 5. عبادت موجودی به غیر از او جایز نیست.      
 6. او از نیت و افکار انسانها آگاه است.
 7. نبوت حضرت موسی سرور ما حقیقت دارد.
 8. حضرت موسی به لحاظ نبوت از دیگر انبیای بنی ‌‌اسرائیل برتر است.
 9. تورات مقدس از آسمان (ازجانب خداوند) وحی شده است.
 10. تورات در هیچ زمانی تغییر نیافته و نخواهد یافت.
 11. خداوند، شریران را مجازات خواهد کرد و پاداش و اجر نیکوکاران را خواهد پرداخت.
 12.  ماشیَحِ پادشاه (منجی جهان) خواهد آمد.
 13. مردگان در آینده زنده خواهند شد.

 

+   تاجر ; ۱٠:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۸/٤
    پيام هاي ديگران ()  
 

ازدواج در یهود

ازدواج در دین یهود، عملی موافق رضایت پروردگار است. خداوند در ابتدای آفرینش به آدم و حوا فرمود: «بارور شوید و زیاد گردید، زمین را پر نموده و بر آن تسلط یابید» این دعایی است که خداوند، بدرقه راه دختر و پسری که ازدواج می نمایند، کرده است.

هنگام عقد ازدواج، مردی روحانی که پیوند مقدس زناشویی را بین زن و مرد برقرار می نماید، وظایف دینی آنان را متذکر می شود. برای اینکه عمل ازدواج جنبه قانونی پیدا کند، مرد حلقه ای را در برابر دو شاهد مورد اعتماد به همسر خود می دهد و پیش از دادن حلقه می گوید:

« اینک تو برابر قانون مشه و دین یهود برای من تقدیس می شوی»

+   تاجر ; ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۸/٤
    پيام هاي ديگران ()  
 

زن در یهود

هنگامی که خداوند می خواست در پای کوه سینا فرمانهای تورا را به بنی اسرائیل ابلاغ نماید، به حضرت موسی فرمود: « این دستورها را به خاندان یعقوو بگو و به بنی اسرائیل اطلاع بده». علمای یهود فرموده اند که منظور از خاندان یعقوو، زنان هستند. خداوند فرمانهای خود را در ابتدا به زنان می سپارد و بعد به مردان اطلاع می دهد، چرا؟ زیرا این مادران هستند که نقش مهمتری در پرورش و تربیت کودکان بر عهده دارند. آنها با رعایت قوانین طهارت خانوادگی، کشروت و دیگر فرمانهای الهی، محیط مناسبی را برای پرورش جسم و روح فرزند خود، در پیش و پس از تولد او مهیا می سازند. مادران، بیشتر مراقب هستند که فرزندانشان به مطالعه تورا و علوم مذهبی مشغول شده، از راه راست منحرف نشوند و آنان را از هرگونه گناه و انحرافی به دور می دارند. حتی هنگامی که مرد خانواده، خسته و پریشان از کار روزانه خود باز می گردد، همسر اوست که به وی یادآوری می کند تا وی نیایش، نماز و آموزش تورا را فراموش نکند.

+   تاجر ; ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۸/٤
    پيام هاي ديگران ()  
 

برترین کتاب کدام است؟

اوستا

تورات

انجیل

قرآن

 

+   تاجر ; ۱٠:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۸/٤
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir